Gastrointestinal

Como conseguir 5 XL (Ditropan) en España

Producto: Ditropan
Ingrediente activo: Oxybutynin
Dosificación: 2.5mg, 5mg
Print: 5 XL
Color: Yellow
Shape: Round

Como conseguir WATSON 3658 en España

Producto: Nitrofurantoin
Dosificación: 50mg
Print: WATSON 3658
Color: Black / Gray
Shape: Capsule-shape

Como conseguir 232 232 en España

Producto: Nitrofurantoin
Dosificación: 50mg
Print: 232 232
Color: Brown
Shape: Capsule-shape

Como conseguir R150 () en España

Producto: Ranitidine
Ingrediente activo: Ranitidine
Dosificación: 150mg, 300mg
Print: R150
Color: Pink
Shape: Round

Como conseguir WPI 22 29 () en España

Producto: Metoclopramide
Ingrediente activo: Metoclopramide
Dosificación: 10mg
Print: WPI 22 29
Color: White
Shape: Round

Como conseguir N022 () en España

Producto: Metoclopramide
Ingrediente activo: Metoclopramide
Dosificación: 10mg
Print: N022
Color: Green
Shape: Elliptical / Oval

Como conseguir REGLAN AP 10 (Reglan) en España

Producto: Reglan
Ingrediente activo: Metoclopramide
Dosificación: 10mg
Print: REGLAN AP 10
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

Como conseguir MACRODANTIN 25 mg 0149 0007 en España

Producto: Nitrofurantoin
Dosificación: 50mg
Print: MACRODANTIN 25 mg 0149 0007
Color: White
Shape: Capsule-shape

Como conseguir 5 () en España

Producto: Metoclopramide
Ingrediente activo: Metoclopramide
Dosificación: 10mg
Print: 5
Color: White
Shape: Round

Como conseguir 10 () en España

Producto: Metoclopramide
Ingrediente activo: Metoclopramide
Dosificación: 10mg
Print: 10
Color: White
Shape: Round