Relajante muscular

Como conseguir LCI 1330 en España

Producto: Baclofen
Dosificación: 10mg, 25mg
Print: LCI 1330
Color: White
Shape: Round

Como conseguir TV 4096 en España

Producto: Baclofen
Dosificación: 10mg, 25mg
Print: TV 4096
Color: White
Shape: Round

Como conseguir 86 67 S (Skelaxin) en España

Producto: Skelaxin
Ingrediente activo: Metaxalone
Dosificación: 400mg
Print: 86 67 S
Color: Pink
Shape: Elliptical / Oval

Como conseguir 686/10 WATSON en España

Producto: Baclofen
Dosificación: 10mg, 25mg
Print: 686/10 WATSON
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

Como conseguir 20 20 LIORESAL en España

Producto: Baclofen
Dosificación: 10mg, 25mg
Print: 20 20 LIORESAL
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

Como conseguir 20 DAN 5731 en España

Producto: Baclofen
Dosificación: 10mg, 25mg
Print: 20 DAN 5731
Color: White
Shape: Round